russian english english suomi suomi
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa


   Yhteystiedot

Osoite:
Tehtaankatu 1 C
00140 Helsinki
Kartta

Puhelin: 09 664528
Faksi: 09 652435

Sähköposti:
rusfintrade@yandex.ru

facebook
Uutiset

19.04.2017 | Venäjän State institute of Drugs and Good Practices vieraili Suomessa

Venäjän Lääkealan ja hyvän käytännön valtion tutkimuslaitoksen www.gilsinp.ru johtaja Vladislav Shestakovin johtama valtuuskunta vieraili Suomessa. Vierailun aikana delegaatio tapasi Fimean www.fimea.fi lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen asiantuntijat. Tapaamisessa käsiteltiin mahdollisuutta ryhtyä yhteistyöhön GMP-toiminnassa, tiedottaa kumpaakin puolta lainsäätävistä toimenpiteistä ja vaihtaa osaamista. Neuvotteluissa osapuolet sopivat yhteistyön puitesopimuksen laadinnasta.
Venäjän tutkimuslaitoksen valtuuskunta kävi Suomen suurimmassa lääkeyhtiössä – Orionissa (www.orion.fi). Neuvotteluissa osapuolet käsittelivät venäläisten tarkastajien Orionin tehtaalla tekemän GMP-tarkastusraportin. Yhdessä keskustelivat Orionin mahdollisesta tuotannon lokalisoinnista Venäjän alueella, yhteisestä lääkekehittämistoiminnasta ja kliinisistä tutkimuksista.
Venäläisen tutkimuslaitoksen asiantuntijat tapasivat myös Venäjän kaupallisen edustuston ekspertit, jotka järjestivät tutkimuslaitoksen bisnesmission Suomeen.

 

5.04.2017 | Moskovassa Venäjä tänään - Mediakeskuksessa esiteltiin uuden sukupolven robottisysteemi

 Hankkeen vetäjinä toimivat lääketieteiden tohtori, professori urologialaitoksen pääjohtaja Dmitri Pushkar ja Venäjän Tiedeakatemian The Institute for Design-Technological Informatic:n johtaja, teknisten tieteiden tohtori professori Sergei Sheptunov. Dmitri Pushkarin mielestä venäläinen robotti on amerikkalaista vastaavanlaista robottia Da Vincnia parempi. Venäläinen systeemi on tarkempi ja mekatrooniset ominaisuudet ovat korkeampia kuin Da Vinchissa. Uusi robotti on mobiili ja paljon pienempi, se tarkoittaa että se voidaan siirtää paikasta toiseen ja tärkeimpiä ominaisuuksia on se että siihen voi liittää myös tekoälyn. Sergei Sheptunov omassa puheessaan kiitti tuesta Venäjän talouskehitysministeriötä, Venäjän Suomen kaupallista edustustoa, kehityskeskuksia ja viranomaisia. Hankkeen kaupallistamiseksi ja kansainvälistämiseksi perustetaan suomalais-venäläinen robottikeskus, jonka tehtävänä on markkinoiden tutkiminen, patenttien hakeminen, robotin jatkokehittäminen jotta se vastaisi kansainvälisiä vaatimuksia. Tämä hanke sisältyy Suomen ja Venäjän hallitustenvälisen talouskomission 14. kokouksessa hyväksymään modernisaatiokumppanuuden toimintaohjelmaan.

 

4.04.2017 | Ulkomaisten yritysten pankkiasioihin liittyviä kysymyksiä käsittelevä seminaari

 Suomen Finanssialan keskusliitossa järjestettiin seminaari, jonka aiheena oli Ulkomaisten yritysten pankkiasioihin liittyviä kysymyksiä. Seminaariin osallistui Suomen viranomaisia, pankkien virkailijoita, elinkeinotoimijoita, finanssialan asiantuntijoita. Tilaisuudessa esiintyi Venäjän federaation kaupallinen edustaja Valery Shlyamin, joka kertoi venäläisten yritysten toiminnasta Suomessa. Seminaarissa käsiteltiin investointeihin ja suotuisaan toimintaympäristöön liittyviä kysymyksiä ja todettiin että pankeilla on oma tärkeä rooli edyllytyksien luomisessa.

 

4.04.2017 | Venäjän kaupallinen edustaja Valery Shlyamin tapasi Itä-Lapin edustajat: kansanedustaja Eeva-Maria Maijalan, Itä-Lapin kuntayhtymän puheenjohtaja Veli Erkki Heikkilän, kehityspäällikkö Donia Solatien ja kansane

Osapuolet käsittelivät Suomen ja Venäjän välisen taloudellisen yhteistyön laajentamisen mahdollisuuksia. Kaupallinen edustaja kertoi toimenpiteistä ja keinoista joilla rajat yllittävän yhteistyöohjelmien puitteissa toteutettavia hankkeita voidaan edistää.

 

31.03.2017 | 30.03.2017 Venäjän kaupallinen edustaja tapasi Pietarin hallituksen suomalaisten neuvonantajien ryhmän koordinaatorin

 Venäjän kaupallinen edustaja Valery Shlyamin tapasi Pietarin hallituksen alaisuudessa toimivan suomalaisten neuvonantajien ryhmän koordinaattori Anders Blomin. Nykyään mainittuun ryhmään kuuluu 10 suurta ja 20 keskisuurta Suomen yhtiötä. Neuvotteluissa osapuolet keskustelivat kahdenkeskeisen taloudellisen vuorovaikutuksen ajankohtaisista kysymyksistä mm. puhuivat korruptionvastaisesta Venäjän toiminnasta toimenpiteistä Yleissopimuksen Kansainvälisissä liikesuhteissa tapahtuvan ulkomaisiin virkamiehiin kohdistuvan lahjonnan torjunnasta yhteydessä. Anders Blom, joka on yli 20 vuotta ollut kanssakäymisessä venäläisten virkamiestan ja elinkeinotoimijoiden kanssa, mainitsi että toimintaympäristössä on tapahtunut olennaisia muutoksia ja korruptionvastaisessa toiminnassa on saatu aikaan tärkeät tulokset.

 

Ilmoitukset  Uutisten arkisto  Tilaisuuksien arkisto
Ajankohtaista