russian suomi suomi
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa


   Yhteystiedot

Osoite:
Tehtaankatu 1 C
00140 Helsinki
Kartta

Puhelin: 09 664528
Faksi: 09 652435

Sähköposti:
rusfintrade@yandex.ru

facebook
Uutiset

27.02.2019 | Yritys tarvitsee selvää strategiaa päästääkseen Suomen markkinoille

Mitkä ovat Suomen markkinoille pyrkivien venäläisyritysten tyypillisimmät virheeet? Mitä pitää ottaa huomioon jos haluat käynnistää bisneksen Suomessa? Mitä edellytyksiä on oltava venäläisyhtiöllä, joka suunnittelee valtaavansa uusia markkinoita? Mistä riippuu menestys ulkomarkkinoilla? Siitä sekä monesta muustakin Venäjän ja Suomen välisessä yhteistyössä kertoo Venäjän v.t. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov kertoi Suomalais-Venäläisen kauppakamarin haastattelussa.

 

27.02.2019 | Venäjän Kaukoidän alueen taloudellisen ja investointipotentiaalin esittely

 27.02.2019 Venäjän kaupallisessa edustustossa pidettiin seminaari, jonka aiheena oli Venäjän Kaukoidän federaatiopiirin ja Suomen välisten taloussuhteiden kehittäminen. V.t. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov esitti Venäjän ja Suomen talous- ja kauppayhteistyön tilastotiedot korostaen että maiden hyvän naapuruuden pohjana on valtiovallan, liikepiirien ja tavallisten kansalaisten säännöllinen vuoropuhelu rajan molemmin puolin. Vasili Grudev, Kaukoidän investointitoiminnasta ja viennin edistämisestä vastaavan viraston investointijohtaja (https://investvostok.ru), piti alueen taloudellisen ja investointipotentiaalin esittelyn. V.Grudev kertoi Kaukoidän federaatiopiirin talous- ja sosiaalikehityksen erikoispiirteistä ja luupavista toimialoista, mainitsi hyvät investointihankkeet, kuvasi mahdollisia alueita jossa voidaan tehdä tuotantoyhteistyötä, kuten puunjalostus, telelääketiede, bioteknologia, jätekäsittely, energia-ala, IT, liikenne ja logistiikka, puhtaat teknologiat, metalli- ja kaivosteollisuus, maatalous, matkailu jne. ”Kaukoitä tarjoaa edulliset ehdot sijoitushankkeiden käynnistämiseksi ja toteuttamiseksi. Kärkitalousalueiden ja Vladivostokin vapaan satama-alueen etujärjestelmien puitteissa voi saada verohelpotuksia ja hallinnollista tukea. Sijoittajat Kiinasta, Japanista, Koreasta, Australiasta, Singaporesta, Liettuasta ja muista maista ovat jo hyödyntäneet tätä mahdollisuutta. V.2018 Kaukoitään saatiin houkuteltua yli 838 mrd. yksityissijoituksia 101 hankkeeseen. Aloitettiin yli 20 kärkihanketta. Puunjalostuksessa on aloittanut toimintansa singaporelainen yhtiö KGK Sudima Evergreen PTE Ltd, TH Group Vietnamista tulee rakentamaan maitotuotantoja Primorjen alueelle, Kangrow – yhtiö Australiasta toteuttaa isoa karjataloushanketta Primorjen aluepiirissä”, - korosti V.Grudev esityksessään. Tapahtuma järjestettiin Suomalais-Venäläisen kauppakamarin (www.svkk.fi) ja Suomen teollisuuden itätoimiston tuella (www.eastoffice.fi).

 

26.02.2019 | Pidettiin Venäjän kaupallisen edustuston eksperttien työneuvottelu Kaivosteollisuus Ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomelan kanssa

 Keskustelun aikana osapuolet käsittelivät kansainvälisen tuotantoyhteistyön mahdollisuuksia venäläisten ja suomalaisten kaivosteollisuuden kone- ja laitevalmistajien välillä. Muun muassa pohdittiin yhteisyritysten perustamista ja eräiden laiteosien valmistamista venäläis- ja suomalaisyritysten voimin. Tapaamisessa nostettiin esille yhteistä tutkimustyötä tavoitteena laajentaa laitevalikoimaa ja parantaa laitteiden teknisiä ja taloudellisia ominaisuuksia. Osapuolet pitivät tärkeänä järjestää yhteistapahtumia, jotka lisäisivät maiden kaivosteollisuuden laitevalmistajien sekä malminetsintäyritysten yhteistoimintaa

 

26.02.2019 | Helsingissä pidettiin Venäjän ja Suomen hallitusten välisen rajat ylittävän yhteistyön komission toinen kokous

 Komission puheenjohtajina toimivat Venäjän Federaation talouskehityksen varaministeri Timur Maksimov ja Suomen liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteeri Jari Partanen. Kokoukseen osallistuivat maiden viranoimaiset: Venäjän ulkoministeriön, talouskehitysministeriön, Venäjän tullilaitoksen, Venäjän Suurlähetystön Suomessa, Suomen ulkoministeriön sekä Työ- ja elinkeinoministeriön edustajat. Sen lisäksi maiden raja-alueita kokouksessa edustivat Venäjältä Karjalan tasavallan, Leningradin ja Murmanskin alueiden valtuuskunnat ja Suomesta Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun delegaatiot sekä rajayhteistyöohjelmien hallintoviranoimaiset ja ekspertit. Kokouksessa käsiteltiin Karelia, Kolarctic ja Kaakkois-Suomi – Venäjä 2014-2020 ohjelmien toteuttamista. Osapuolet myös vaihtoivat mielipiteitä yhteistyömuodoista ja näkymistä seuraavalla ohjelmakaudella 2021-2027. Venäjän ja Suomen aluehallinnot kertoivat osallistujille nykyisen yhteistyön toimialoista. Timur Maksimov ja Jari Partanen allekirjoittivat Venäjän ja Suomen välisen monivuotisen toimenpideohjelman, jossa on määrätty rajat ylittävän yhteistyön edistämiseen tähtäävään vuorovaikutuksen pääsuunnat ja prioriteettialueet, jotta sitä voitaisiin jatkuvasti tukea valtion, alueiden ja kuntien tasolla. Kokoukseen osallistuivat Venäjän v.t. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov ja edustuston asiantuntijat.

 

13.02.2019 | 6-8.helmikuuta 2019 Venäjän teollisuus- ja kauppakamarin delegatio presidentti Sergei Katyrinin johdolla kävi Suomessa työvierailulla

Valtuuskunnassa olivat mukana kauppakamarin ulkosuhteiden ja liikeneuvostoasioiden osaston varajohtaja Tatiana Legchilina, Tatarstanin Tasavallan teollisuus- ja kuappakamarin hallituksen puheenjohtaja Shamil Agejev, Moskovan alueen kauppakamarin varapresidentti - toimitusjohtaja Valeria Gulimova. Vierailun puitteissa delegaatio tapasi Venäjän Suurlähettilään Suomessa Pavel Kuznetsovin, Suomen keskuskauppakamarin, East Office of Finnish Industries Oy:n, Elinkeinoelämän Keskusliiton ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin johtoa sekä Venäjän markkinoilla toimivien yritysten edustajia. Neuvotteluissa Suomen Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen kanssa käsiteltiin kahden kauppakamarin välistä yhteistyötä v.1993 allekirjoitetun sopimuksen puitteissa sekä pk-yritysten vuorovaikutuksen näkymiä, mm. alueellisella tasolla. Keskustelu Suomen ja Venäjän välisestä liikeyhteistyöstä jatkettiin tapaamisissa Venäjän energia-alan suurimman investoijan ja yrityspartnerin Fortumin varapresidentti Arto Rätyn, Finnairin toimitusjohtaja Topi Mannerin, Arktech Helsinki Shipyard – telakan toimitusjohtaja Jevgeni Holodovin kanssa. Venäjän teollisuus- ja kauppakamarin johtajan ja Suomen ulkoministeriön valtiosihteeri Matti Anttosen tapaamisessa todettiin, että Venäjän ja Suomen välillä ylläpidetään korkeimman ja korkean tason poliittista vuoropuhelua, ministeriöiden johdon ja parlamenttien vuorovaikutusta. Vv. 2014-2016 havaittu kahdenvälisen kaupan lasku ylitettiin v.2017. V.2018 kauppavaihto kasvoi huomattavasti ja sen arvo oli yli 14 mrd. dollaria. Vierailun ohjelman järjestelyihin osallistui Venäjän kaupallinen edustusto Suomessa.

 

Ilmoitukset  Uutisten arkisto  Tilaisuuksien arkisto
Ajankohtaista