russian english english suomi suomi
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa
Venäjän Federaation kaupallinen edustusto Suomessa   Yhteystiedot

Osoite:
Tehtaankatu 1 C
00140 Helsinki
Kartta

Puhelin: 09 664528
Faksi: 09 652435

Sähköposti:
rusfintrade@yandex.ru

facebook

Uutiset

2.10.2018 | 2.lokakuuta pidettiin Venäjän v.t. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikovin neuvottelu Helsingin yliopiston vararehtori Hanna Snellmanin kanssa

Tapaamisen aikana Sergei Sinelnikov esitteli Venäjän ja Suomen välisen yhteistyön ajankohtaiset kehityssuunnat. Kaupallisen edustuston johtaja korosti, että on tarpeellista syventää Helsingin yliopiston ja Venäjän yliopistojen yhteistoimintaa luonnotieteellisten ja humanististen tutkimusten alalla sekä arktiseen alueeseen kohdistuvassa tutkimustyössä. Todettiin, että Helsinigin yliopiston nykyinen vuorovaikutus Moskovan, Pietarin, Kazanin ja Petroskoin yliopistojen sekä Talouskorkeakoulun kanssa on tärkeä. Hanna Snelmann korosti, että Venäjän ja Suomen opiskelija- ja professorivaihtoa pitää lisätä yliopistojen välisten yhteistyösopimusten puitteissa. Neuvottelun yhteenvetona päätettiin jatkaa Venäjän kaupallisen edustuston ja Helsingin yliopiston koordinoitua toimintaa taloudellisten ja humanitaaristen suhteiden laajentamiseksi maiden tiede- ja koulutusaloilla. Tapaamiseen osallistuivat kaupallisen edustuston ekspertit. helsinki.fi

 

28.09.2018 | Tšerepovets-kaupungin yritykset ovat löytäneet partnerit Suomesta

25-27.syyskuuta Tšerepovets-kaupungin valtuuskunta osallistui Tampereella Suomen johtavaan teollisuuden tapahtumaan, Alihankintamessuihiin. Yrityksistä työvierailuun osallistuivat Severstal, Severnyj tehnopark, Mega-pak, SSM Tjazhmash, Kipmetservis. Severnyj tehnopark – yhtiö Tšerepovetsista oli Alihankinta-messujen ainoa venäläinen näytteilleasentaja. Yhtiö kehittää ja valmistaa kunnallis- ja maataloudessa käytettävää innovatiivista tekniikkaa sekä erilaisia maastoautoja vuodesta 2005. ”Olemme tehneet yhtsityötä USAn, Romanian ja Canadan kanssa” – kehitysjohtaja Maksin Jegorenkov selittää. ”Suomen markkinat kiinnostavat paljon. Jo messujen alkupäivänä meidän tuotteet herättivät paljon huomiota”. Teollisten pakkausten valmistaja Mega-pak löysi myös yhteistyökumppanit. ”Suunnittelemme jo toimituksia Suomen suurimmalle metsäjalostusyhtiölle”, - yrityksen johtaja Dmitri Djomin kertoi. ”Messut mahdollisti partnerilistamme laajanemisen. Valtuuskunta piti esittelytilaisuuden Alihankinnan osallistujille. Kiinnostusta herätti Severstal-yhtiön ehdotus ulkoistamaan joitakin toimintojaan alihankkijoille. ”Ainoastaan tulevaisuuden suhteista varma outsourcing-yhtiö tulee sijottamaan teknologiansa kehittämiseen ja nostamaan toimintansa tehokkuutta”, - selitti esittelytilaisuudessa Severstalin outsourcing-osaston päällikkö Jevgeni Korol. ”Olemme valmiita antamaan yhtiöille tämän varmuuden saadaksemme innovatiivisia ideoita. Messujen lisäksi valtuuskunta vieraili Euroopan suurimmassa Tredu-ammattiopistossa. ”Opetusprosessi sai meidät kiinnostumaan ja inspiroi”, - sanoi Tšerepovets-investointiyhtiön johtaja, kaupungin kehittämisyksikön pääjohtaja Oksana Andrejeva. ”Näimme, kuinka sitä voi soveltaa tuotantoon. Se on tärkeää ja mielenkiintoista. Haluamme hyödyntää tätä käytäntöä Tšerepovetsissa. Kaupungillamme on pitkäaikasiet kestävät suhteet Suomeen. Tähtäämme investointi- ja kauppakumppanuuden kehitykseen. Tuloksia on jo näkyvillä: toukokuussa Tšerepovetsissa rekisteröitiin venäläis-suomalainen yhteisyritys, kehitetään haastavia hankkeita logistiikan ja sertifioinnin alalla. Messuilla olemme saaneet paljon uusia kiinnostavia yhteyksiä, tulemme työstämään niitä». Opiston johto on valmis osallistumaan Kansainväliseen teollisuusfoorumiin, joka pidetään Tšerepovetsissa 12.-13.joulukuuta 2018 ja jatkamaan yksityikohtaisemman vuoropuhelun”. Tampereen kaupunki, Suomen iso teollisuus- ja koulutuskeskus, aloittaa uuden Smart City-kehitysohjelman toteutusta. Digitaalisia palveluja otetaan käyttöön kaupungin kaikkilla toimialoilla. ”Tämä helpottaa monet toiminnot ja korottaa elintasoa” – kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen kertoi suunnitelmista. ”Olemme valmiita jakamaan kokemusta Tšerepovetsin Kansainvälisen teollisuusfoorumiin aikana joulukuussa. Vierailun järjestäjänä oli Tšerepovetsin Kehitysyhtiön kansainvälisen yhteistyön keskus Suomessa toimivan Venäjän kaupallisen edustuston tuella.

 

21.09.2018 | 21.syyskuuta v.t. Kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov piti neuvottelut Tapio-yhtiön metsäpäällikkö Hannu Niemelän kanssa

Yhtiö on Suomen suurin metsäpuiden siemenien tuottaja sekä tarjoaa konsultointipalveluja metsänhoitoalalla.
Hannu Niemelä esitti siemenien, jalostettujen siemenien ja taimien tuotannon Suomessa. Siemenviljelyksiä hallinnoi kaksi valtion yhtiötä – Tapio Silva Oy Siemen Forelia Oy, taimien tuotantoa ovat 20 vuotta hoitaneet yksityisyritykset, joista suurimmat ovat Fin Forelia Oy ja UPM Kymmene Oyj. Suomen osapuoli kertoi myös valtion ja Elintarviketurvalisuusviraston roolista alan seurannassa ja valvonnassa, yritysten rahoitus- ja muusta tuesta. Sergei Sinelnikov puolestaan esitti Venäjän metsänhoitoalalla tapahtuvia muutoksia, mm. lainsäädännön puolella: maassa suunnitteillaan uusien taimistojen perustamista julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden periaatteella. Osapuolet korostivat hallitusten välisen talouskomission alaisen kestävän metsätalouden työryhmän merkitystä. Neuvotteluihin osallistuivat talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja ekspertti Daria Vorobeva.

 

20.09.2018 | Neuvotelut ker Arctic yhtiön kanssa

20.syyskuuta pidettiin v.t. Venäjän kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikovin neuvottelut ker Arctic vaurastamon toimitusjohtaja Reko-Anti Suojasen kanssa. ker Arctic kuuluu maailman johtaviin arktisen laivanrakennuksen yhtiöihin (www.akerarctic.fi). Tapaamisessa yhtiön edustajat kertoivat liiketoimintansa tuloksista ja kehitysnäkymistä, mm. Venäjän suunnassa. Keskusteltiin myös Suomen ja Venäjän laivanrakennusklustereiden vuorovakuituksesta sanktioiden olosuhteissa. Suomalaiselle osapuolelle ehdotettiin käyttää teollisen yhteistyön välineitä ja sjoittaa Venäjän alueelle laivanrakennuksessa käytettävän laitteiston ja komponenttien (laivarakenteiden, koneiden ja järjestelmien) tuotannon. Vierailun aikana venäläiselle ryhmälle esitettiin ainutlaatuinen koekokonanisuus – jäävesiallas, jossa lupaavia arktisten alusten malleja testataan reaaliolosuhteissa. Neuvotteluihin osallistuivat edustuston talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja konsultti Jevgeni Osipov.

 

17.09.2018 | 17.syyskuuta Venäjän kaupallisessa edustustossa Suomessa v.t. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikov otti vastaan suomalaisen tietolikenneyhtiö Cinian toimitusjohtaja Jukka-Pekka Joensuun

Cinia Oy:n johtaja (cinia.fi) informoi edustustoa yhtiön toiminnasta Arctic Connect – hankkeen puitteissa, joka selvittää Euroopan ja Asian Koillisväylän kautta yhdistävän digitaalisen sillan rakentamismahdollisuuksia. Arctic Connect – aloite liittyy Arktisen neuvoston tavoitteeseen parantaa tietoliikenneyhteyksia Arktisella alueella.
Cinia Oy ryhtyi toteuttamaan mainittua aloitetta tammikuussa 2018. Hankkeen esikartoituksena Cinia Oy tutkii maa- ja merireittejä pitkin menevien valokuitukanavien rakentamistarpeita Etelä-Suomen, Norjan Kirkkonummen ja Venäjän Murmanskin välille. Uusi nopea tietoliikennereitti Asiasta Eurooppaan Koillisväylää pitkin mahdollistaa Venäjän arktisen alueen infrastruktuurin kehittämisen. Uusi kaapeli vähentäisi Euroopan ja Asian välisen tietoliikenneyhdeyden käyttöriskit, mikä on olennaista pankeille ja pörsseille, on-line kaupalle sekä Internet ja 5G-yhteyden kehittämiselle. J.-P.Joensuun mukaan eurooppalaiset ja asialaiset yritykset ovat kiinnostuneita Arctic Connect-hankkeen toteutuksesta. Kaupallinen edustusto on puolestaan valmis auttamaan Cinia Oy:tä verkostoitumaan venäläisyritysten kanssa hankkeen toteuttamiseksi. Neuvotteluihin osallistuivat edustuston talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja ekspertit Natalia Drobaha ja Petr Anashkin.

 

17.09.2018 | 17.syyskuuta Venäjän kaupallisessa edustustossa Suomessa pidettiin v.t. kaupallinen edustaja Sergei Sinelnikovin tapaaminen Maailman energianeuvoston Suomen komitean toimitusjohtaja Helena Kivi-Koskisen kanssa

Sergei Sinelnikov kertoi Helena Kivi-Koskiselle vuoden 2022 Pietarin Maailman energiakongressin valmisteluista. Tällä hetkellä muodostetaan kongressin järjestelykomiteaa, johon kutsutaan mukaan Venäjän viranomaisten ja energiayhtiöiden edustajat. Maailman energianeuvoston Venäjän komitea valmistelee myös maan esittelyä vuoden 2022 kongressipaikkana Abu-Dabin Maailman energiakongressia varten, jpka pidetään vuonna 2019. Helena Kivi-Koskinen esitti toiveen, että Suomesta tulisi iso ryhmä viranomaisia ja energiayhtiöitä osallistumaan Pietarin Maailman energiakongressiin. Tapaamisessa keskusteltiin Maailman energianeuvoston Suomen ja Venäjän komiteoiden vuorovaikutuksesta Milanon energiaviikon (lokakuu 2018) sekä Abu-Dabin Maailman energiakongressin merkeissä. Sergei Sinelnikov ja Helena Kivi-Koskinen sopivat jatkaa toimintaa kahden maan energia-alojen yhteistyön kehittämiseksi, mm. järjestämällä yhteistapahtumia. Neuvotteluihin osallistuivat edustuston talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja ekspertit Natalia Drobaha ja Petr Anashkin.

 

14.09.2018 | 11.-12.syyskuuta Suomen alueella toimivan diplomaattikunnan maatalous-ja metsäalan ekspertit osallistuivat Suomen metsä- ja maatalousministeriön järjestämään tutustumismatkaan Seinäjoelle

Matkan tavoitteena oli tutustua alalla käytössä oleviin digiteknologioihin. Järjestettiin tapaamiset Mavin ja Mekstäkeskuksen johdon sekä MTK:n aluejärjestön edsustajien kanssa. Osallistujat kävivät Suomen suurimmassa Finnmilk Oy:n maitotilassa, Kyrö Distillery Oy:n tislaamossa sekä tutustuivat UPM Kymmene – konsernin hakkuutapoihin. Ministeriön asiantuntijoiden luennot koskivat Suomen maatalous- ja metsäpolitiikkaa sekä EU:n alalle asettamia tavoitteita ja prioriteetteja ja yhteistä maatalouspolitiikkaa (Common agricultural policy). Vierailuun osallistuivat talousosaston varapäällikkö Sergei Izotov ja ekspertti Daria Vorobeva.

 

 

12.09.2018 | 12.syyskuuta pidettiin Uusi kohtaa vanhan-seminaari

Tilaisuuden järjesti Suomen ympäristöministeriö yhdessä Museoviraston kanssa puurakentamisen tukiohjelman puitteissa (http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Ohjelmat_ja_strategiat/Puurakentamisen_toimenpideohjelma/Ymparistoministerion_ja_Museoviraston_Uu(47566). Seminarissa käsiteltiin puuarkkitehtuurin muistomerkkien ja Pohjoismaiden historiallisten puukaupunkien säilyttämiseen liittyviä ongelmia, esitettiin Pohjoismaiden puukaupunkien verkon toimintaa, Suomen ja Norjan kokemusta arkkitehtuuriperinnön säilyttämisessä ja nykykäytössä. Seminaariin osallistuivat talousosaston päällikkö Natalia Kuznetsova ja ekspertti Natalia Drobaha. Arkkitehdit ja puurakennusten restauroijat Pohjoismaista tulevat osallistumaan Pietarissa 4.-5.lokakuuta pidettävään Kansainväliseen konferenssiin, jonka aiheena on kulttuuriperintöön kuuluvien puuarkkitehtuurin kohteiden säilyttäminen (http://kgiop.gov.spb.ru/press-centr/news/38146).

 

7.09.2018 | Kakkois-Suomi Venäjä CBC 20142020 ohjelman seurantakomitean kokous

5-6.syyskuuta Savonlinnassa pidettiin Kakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelman seurantakomitean kuudes kokous. Komitea käsitteli ensimmäiseltä ja toiselta hakukierrokselta rahoitettavaksi valittujen hankkeiden tukisopimusneuvotteluprosessin tilannetta sekä Euroopan komission elokuussa hyväksymiä 10 laajaa infrastruktuurihankketta. Komitea päätti järjestää vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ohjelman viidennen hakukierroksen ja varata sille ohjelman rahoituskehyksestä sidottavaksi 6,8 miljoonaa euroa. Seurantakomitea päätti rahoittaa kolmanteen hakuun toimitetuista hakemuksista 10 hanketta, joiden yhteenlaskettu ohjelman myöntämä tukirahoitus on noin 6,5 miljoonaa euroa.
7.syyskuuta pidettiin Kaupallisen edustuston eksperttien tapaaminen Venäjän Talouskehitysministeriön alueiden välisen ja raja-alueyhteistyön osaston päällikkö Svetlana Bibichkovan kanssa. Tapaamisessa käsiteltiin kokouksen tulokset ja venäläis-suomalaisen raja-alueyhteistyön tulevaisuuden näkymät. Lisää tietoa ohjelman sivustolla https://www.sefrcbc.fi/

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150
Ilmoitukset  Uutisten arkisto  Tilaisuuksien arkisto
Ajankohtaista